Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Inscripció a un curs o activitat educativa

TEMARI:

PART 1. MÒDUL GESTIÓ DE COMANDES I ESTOCS 

- Unitat didàctica 1: Gestió d'estoc i magatzem

- Unitat didàctica 2: Gestió i preparació de comandes

- Unitat didàctica 3: Gestió i preparació d'inventaris

- Unitat didàctica 4: Aplicació de sistemes informàtics de gestió de magatzem

PART 2. MÒDUL SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS AL MAGATZEM

-...

Matrícula oberta
Dades personals
Dades de l'associació