El compromís del teixit empresarial, clau en la inclusió laboral de les persones sol·licitants de protecció internacional

30/06/2020

El Programa AIA-E per a l'ocupació (acollida, integració i autonomia) és un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i el Fons d'Asil, Migració i Integració de la Unió Europea i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que té per objectiu proporcionar una atenció integral als processos d'inserció laboral de persones sol·licitants de protecció internacional, com les que acompanyem a Bayt al-Thaqafa, des de les etapes inicials d'acollida.

L'equip de treball està format per tres persones que realitzen accions d'acompanyament, orientació i prospecció laboral. Treballem coordinades amb la resta de l'equip i amb personal voluntari prestant especial atenció a les necessitats individuals de cada persona per a la consecució dels objectius marcats des d'un inici en el pla d'acció individual.

L'orientació laboral es realitza a partir del coneixement de cada persona i es treballa tant en sessions individuals com grupals. És important centrar la mirada cap a cada un i cada una i conèixer els seus valors, actituds, característiques personals, entenent que cada persona té una sèrie d'expectatives i realitats personals, formatives, laborals i vocacionals.

La inserció no és un esdeveniment quasi-instantani, sinó un procés més o menys lent (Fournet et alt.1993: 352)

Construint ponts: la importància de la col·laboració amb el teixit empresarial

Pel que fa a les accions centrades en les empreses, el punt de partida es troba en la prospecció empresarial / intermediació d'ofertes, on es desenvolupa una tasca continuada de sensibilització i informació establint contacte directe amb noves empreses amb l'objectiu de detectar oportunitats laborals i treballant en fidelitzar la col·laboració amb elles.

Donat que la nostra intenció és que les empreses i altres agents locals comptin amb el nostre programa com a borsa d'ocupació a la qual sol·licitar candidats o candidates, la comunicació ha de ser constant per tal de ser presents sempre que iniciïn un procés de selecció, sobretot en la relació amb les ETT, ja que són un actor clau en els processos de selecció de sectors tan importants com el logístic, l'hostaleria o l'industrial.

Per això, resulta prioritari generar un vincle i integrar el programa en l'estratègia de l'RSC de les empreses, arribant a establir convenis de col·laboració que compleixin amb els objectius de les dues parts. En aquest sentit, destaquem les sinergies generades durant aquest 2020 amb la Fundació Grup SIFU i la Fundació Seeliger i Conde, establint vies de col·laboració per a la inserció laboral de les persones que acompanyem.

Acompanyar: Construint futur

Al cap i a la fi, l'objectiu és desenvolupar una metodologia específica adaptada al perfil de les persones amb què treballem que permeti encadenar experiències d'èxit que ajudin a elevar el grau d'autonomia i autoestima, claus per a la inserció laboral i social.

Treballem en equip el present i els i les ajudem a construir el futur.

Autora: Raquel Rueda, tècnica del Programa d'Acollida a persones sol·licitants de protecció internacional | Servei d'Orientació Formativa, Laboral i Prospecció

¿Nos ayudas a difundir nuestro trabajo?

Comparteix

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa