Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial

21/03/2019

La discriminació racial i ètnica és un fenomen que atempta contra els drets humans i la dignitat de les persones. El racisme i la intolerància adopten diverses formes, des de la negació dels principis d'igualtat i no discriminació, bàsics en les persones, fins a la incitació a l'odi, portant a destruir vides i comunitats.

En el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, des Red Acoge, federació de la qual Bayt al-Thaqafa formem part, condemnem de manera ferma qualsevol actuació o manifestació xenòfoba i instem als líders i grups polítics, civils i religiosos a impulsar mesures que garanteixin els drets humans de totes les persones sense cap discriminació. El respecte, la protecció i la garantia d'aquests drets han d'estar al centre de la política i de la vida.

La discriminació racial i ètnica és un fenomen quotidià que impedeix el progrés de milions de persones a tot el món i el desconeixement dels drets o la por a les represàlies provoquen que no quedin reflectits en el sistema judicial.

En el context actual i com han assenyalat diversos mecanismes de Nacions Unides, ens preocupa especialment:

- L'existència d'un racisme institucional recolzat en lleis i polítiques discriminatòries que exclouen les persones migrants i les deixa en desprotecció davant dels seus drets.

- La ineficàcia normativa de la legislació antidiscriminatòria espanyola, especialment a l'hora de sancionar els agents discriminatoris i de reparar els danys soferts per les víctimes.

- La sistemàtica discriminació de les persones immigrants, estrangeres i les que pertanyen a minories ètniques, en l'accés a l'habitatge, l'ocupació i l'atenció de la salut o qualsevol dels drets econòmics, culturals i socials que atempten contra ells.

- La greu situació de infradenuncia d'actes d'exclusió, racisme o xenofòbia. L'informe del Ministeri d'interior (2017) 'Evolució dels delictes d'odi a Espanya', mostra com la denúncia dels incidents relacionats amb els delictes d'odi ha augmentat en un 26% dels casos davant l'any anterior. Tot i això, només s'han registrat un total de 1.419 de delictes d'odis, dels quals 524 han tingut com a agreujant d'odi el racisme i la xenofòbia.

- La utilització en un context electoral, de discursos en els quals s'utilitza a les persones migrants com a víctimes propiciatòries culpabilizant-les de problemes socials i econòmics molt més profunds i encoratjant actituds racistes i xenòfobes.

Davant d'aquesta situació, reclamem:

- Una llei d'igualtat i no discriminació que garanteixi la protecció suficient a les persones que reben o tenen possibilitat de ser potencials víctimes d'actes discriminatoris, tant en l'àmbit públic com en el privat. Cal la protecció prèvia i la reparació posterior si es dóna el cas, tant per mitjans administratius com judicials.

- Un sistema independent que apliqui un règim sancionador davant d'actes discriminatoris i investigui conductes il·lícites de les forces de seguretat que persisteixen en la pràctica de controls policials basats en perfils racials i ètnics contra certes minories ètniques, sent aquesta pràctica discriminatòria i contravenint el Pacte de Drets Civils i Polítics.

- Promoure campanyes d'informació sobre drets d'igualtat i no discriminació mitjançant un treball en xarxa. L'empoderament és una eina imprescindible per poder fer front als actes discriminatoris.

- L'adopció de les mesures necessàries per a garantir la igualtat de tracte i no discriminació dels drets econòmics, socials i culturals de les persones immigrants, estrangeres i les que pertanyen a minories ètniques.

- Incloure en els discursos polítics relacionats amb la immigració, criteris i dades empíriques i rigorosos per promoure una convivència pacífica i respectuosa amb la multiculturalitat per evitar ser altaveus de discurs de l'odi, allunyant els missatges sobre immigració d'estereotips, prejudicis i dades falses. Recordem que després de la ratificació del Pacte Mundial sobre Migració Segura, Ordenada i Regular, l'Estat espanyol es compromet a "eliminar totes les formes de discriminació i promoure un discurs públic amb base empírica per modificar les percepcions de la migració" (objectiu 17). Això implica l'adopció de mesures concretes per identificar, prevenir i acabar amb els casos sistemàtics d'intolerància, xenofòbia, racisme i totes les altres formes múltiples.

Recordem que després de la ratificació del Pacte Mundial sobre Migració Segura, Ordenada i Regular, l'Estat espanyol es compromet a "eliminar totes les formes de discriminació i promoure un discurs públic amb base empírica per modificar les percepcions de la migració" (objectiu 17). Això implica l'adopció de mesures concretes per identificar, prevenir i acabar amb els casos sistemàtics d'intolerància, xenofòbia, racisme i totes les altres formes múltiples.

¿Nos ayudas a difundir nuestro trabajo?

Comparteix

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa