Dia Mundial de les Persones Refugiades

Día Mundial Personas Refugiadas
20/06/2019

Des Red Acoge, federació de la qual Bayt al-Thaqafa formem part, ens unim a la celebració del Dia Mundial de les persones refugiades per reconèixer el valor, la força, la lluita i la perseverança de les milions de persones que es veuen obligades a abandonar les seves llars al veure amenaçada la seva vida.

Més de 68,5 milions de persones veuen sistemàticament vulnerats els seus drets i s'enfronten a nombroses traves i obstacles per poder accedir a la protecció internacional, segons dades de l'ACNUR. Una xifra sense precedents, que reflecteix nivells alts de desplaçament mai registrats.

En el cas del sistema d'asil espanyol, les persones sol·licitants de protecció internacional s'enfronten a nombrosos impediments tant en la tramitació de les sol·licituds com en el sistema d'acollida que no compleix amb els estàndards internacionals de drets humans.

El procediment per a la formalització de les sol·licituds d'asil incompleix amb les directives europees deixant en una greu situació de desprotecció i vulnerabilitat a aquestes persones, principalment per l'incompliment dels terminis legals establerts per obtenir o renovar la targeta de sol·licitant de protecció internacional.

Les autoritats competents tenen l'obligació que el tracte que es dona a les persones sol·licitants d'asil s'ajusti a les normes internacionals. No obstant això, en el sistema espanyol no existeixen les garanties necessàries. L'absència d'espais i mitjans per garantir la llibertat d'expressió i tenir cura de la intimitat de les persones i l'escassetat de personal qualificat són causa de nombroses irregularitats en el sistema.

Les persones que aconsegueixen accedir al sistema d'acollida s'enfronten a un procediment ineficaç i inflexible que no facilita, i sovint entorpeix, la inclusió de les persones al nostre país. La persona ha d’adaptar-se al sistema en comptes de que aquest atengui les seves demandes i vulnerabilitats específiques.

Les persones refugiades tenen dret a una feina remunerada, a un habitatge digne, a educació pública gratuïta, assistència mèdica en les mateixes condicions que la resta de ciutadans, a la llibertat de circulació pel territori, llibertat de religió, accés als tribunals i obtenció de documents d'identitat i viatges. El sistema d'asil ha de facilitar els mecanismes perquè aquests drets siguin efectius.

No obstant això, els procediments establerts no permeten detectar ni atendre situacions d'especial vulnerabilitat; els itineraris són inflexibles quant als temps, les prioritats i la localització territorial de les persones. La denegació sobtada de la sol·licitud d'asil deixa a les persones en una situació d'especial vulnerabilitat abocats a sobreviure a polítiques públiques locals.

Davant d'aquesta situació i coincidint amb el Dia Mundial de les persones refugiades, reclamem la urgència de:

• Establir un sistema flexible pel que fa a l'atenció de les persones i les seves famílies, de manera que es puguin determinar mesures específiques per a cada persona depenent de la seva pròpia situació, garantint d'aquesta manera els seus drets i complint els compromisos adquirits en l'àmbit del reassentament i reubicació.

Transposar les directives europees, entre elles la Directiva sobre acollida per garantir unes condicions dignes per a tothom. Són necessaris més recursos a curt termini per acabar amb els retards de les sol·licituds de protecció internacional, així com una major coordinació entre les diferents administracions públiques i les entitats de tercer sector.

Desenvolupar el Reglament de la Llei reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

• Assegurar que cap persona sol·licitant d'asil pugui ser deportada per les greus conseqüències que aquesta decisió implica.

Exigim al Govern i als partits polítics que facin una profunda revisió del sistema d'asil i acollida per a respectar, protegir i garantir els drets de les persones sol·licitants d'asil en tot el seu procés d'integració.

¿Nos ayudas a difundir nuestro trabajo?

Comparteix

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa