Un informe adverteix de les vulneracions de drets en el sistema de protecció internacional

29/11/2019

Red Acoge, federació de la qual Bayt al-Thaqafa forma part, és una de les entitats que ha elaborat un informe que utilitzarà l'ONU per al seu Examen Periòdic Universal (EPU) el pròxim gener. L'EPU és un mecanisme de seguiment del Consell de Drets Humans de l'ONU amb el qual, de manera quinquennal, es revisa la situació dels drets humans en els 193 països membres de l'ONU. Per elaborar aquest examen, Nacions Unides compta amb els informes dels estats, la informació que es recull a través de diferents organismes i mecanismes de l'ONU i les aportacions de les institucions nacionals de drets humans i les organitzacions de la societat civils.

Segons senyala l'informe sobre el sistema de protecció internacional a l'Estat espanyol, una de les principals causes de les greus deficiències és la manca de desenvolupament reglamentari de la llei 12/2009 per donar compliment a la l'obligació de l'Estat espanyol de transposar la directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments comuns per a la concessió o la retirada de protecció internacional. En canvi, es produeix una arbitrarietat i dispersió de procediments que genera una greu situació d'inseguretat jurídica a les persones sol·licitants d'asil.

Vulneracions de drets

L'informe recull les vulneracions de drets de les persones sol·licitants de protecció internacional des del propi accés a través de les fronteres fins a la seva incorporació en el sistema.

En les sol·licituds d'asil en frontera, no s'està respectant el principi de no devolució i s'afavoreix una política de repatriació, contrària al que estableix la legislació internacional. A més, no es compleixen les garanties processals en l'accés al procediment d'asil. S'han detectat irregularitats com falta d'informació i privacitat en les entrevistes o l'absència d'intèrprets.

El document assenyala també que les fases d'admissió a tràmit i instrucció s'han convertit en una llista interminable de traves i dificultats, amb processos poc formals, cada vegada més complexos i canviants, que generen una greu inseguretat jurídica i agreugen les situacions de vulnerabilitat. S'incompleixen els terminis legals establerts per formalitzar les sol·licituds d'asil i hi ha una gran disparitat entre comunitats. En algunes ciutats les cites per formalitzar la sol·licitud poden trigar més d'un any.

Les entitats que han elaborat l'informe insten a revisar les actuals pràctiques per garantir un sistema d'asil i acollida que respecti, protegeixi i faci efectius els drets de les persones sol·licitants de protecció internacional.

Campanya d'adhesions

Davant la situació, s'ha iniciat una campanya perquè altres entitats s'hi adhereixin i donin suport a l'informe i així sumar forces amb l'objectiu que l'Estat espanyol incorpori les recomanacions recollides en el document.

Les entitats poden adherir-se en aquest enllaç.

L'informe el presenten conjuntament com a PlatRefugio les següents entitats: ActívaT en Derechos Humanos, Andalucía Acoge, Asociación ELIN, Asociación Pro Derechos Humanos de España, CESAL, Diaconía, Federación SOS Racismo, Foro de abogad@s de izquierdas – Red de abogad@s demócratas, Fundación la Merced Migraciones, Irídia – Centro para la defensa de los Derechos Humanos, Movimiento por la Paz (MPDL), Pueblos Unidos – SJM, Provivienda, Red Acoge i Stop Mare Mortum.

Podeu llegir l'ìnforme en aquest enllaç.

¿Nos ayudas a difundir nuestro trabajo?

Comparteix

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa