infància

Cada vegada arriben més menors estrangers a Catalunya que no estan acompanyats de cap persona adulta i que no tenen un referent familiar aquí. I, com a societat tenim seriosos dèficits i, per tant, reptes importants, tant la primera acollida que els oferim com en l’acompanyament i transició cap a...
15/12/2017
Una tarde cualquiera en la casa del Bayt, tanto el Bayt Sant Vicens como en el Bayt de Barcelona, ​​podremos encontrar muchas personas: mujeres, hombres, jóvenes y también niños y niñas. Los niños y niñas del Bayt participan en actividades diversas como el refuerzo escolar, el casal de tardes, las...
20/11/2017
Una tarda qualsevol a la casa del Bayt, tant al Bayt Sant Vicens com al Bayt Barcelona, hi podrem trobar moltes persones: dones, homes, joves i també infants. Els infants del Bayt participen d'activitats diverses com el reforç escolar, el casal de tardes, les classes d'àrab i d'úrdu, el casal d'...
20/11/2017

Suscríbete al boletín

¿Quieres conocer toda la actividad de la entidad?  Haz clic aquí y forma parte de la comunidad de Bayt al-Thaqafa