Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Inscripció a un curs o activitat educativa

Aquest és un curs preparatori per a l'examen de l'ACTIC. La durada del curs és flexible i s'adapta a les necessitats de cada participant. A mesura que els participants aproven el curs, s'allibera una plaça a classe i pot apuntar-s'hi una altra persona.

Què és l'ACTIC?

Les sigles ACTIC corresponen a la denominació "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació".

L'ACTIC és el...

Matrícula oberta
Matrícula oberta
Dades personals
Dades de l'associació