Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Els nostres pilars

Acollida, acompanyament i comunitat

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la persona que arriba com un igual que ve a aportar a la societat. L'acompanyament és el compromís de compartir el dia a dia en dignitat com una comunitat social i política que camina i es dóna suport. Una comunitat diversa amb un marc comú d'igualtat de drets i oportunitats.

Missió

Bayt AI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, política i cívica dels immigrants i les immigrants arabo-musulmans a la nostra societat, generant un espai i sentiment de pertinència, sense pèrdua de la pròpia identitat, així com de donar a conèixer la diversitat cultural i fomentar l’intercanvi i el diàleg entre les diverses cultures.

Visió

Bayt al-Thaqafa és una entitat cohesionada, sostenible i plural que vol donar respostes integrals al complex fenomen del fet migratori i de les implicacions a la societat contemporània, considerant a tota persona immigrant com a subjecte de drets i sent conscient que el tret de la migració és un element constitutiu de la nostra ciutadania.

Actualment, la humanitat està marcada per fenòmens d’intensa mobilitat. Les migracions voluntàries o forçoses multipliquen les ocasions d’intercanvi entre persones, cultures i pobles diversos, i reivindiquen per sí mateixes que la carència de bens que pateix part del planeta es deu a la injustícia i a la falta d’equitat en el repartiment de la riquesa.

Valors

Els valors que inspiren la nostra actuació són:
  • Dignitat: respecte a tota persona i respecte als Drets Humans.
  • Igualtat: aposta per la construcció d’una societat en la que tothom tingui cabuda, evitant els confrontaments i qualsevol tipus d’exclusió i/o de discriminació.
  • Acollida: cordialitat, calidesa, capacitat de veure les persones en la seva integralitat (i no només en les seves necessitats) i acompanyament cap a la plena ciutadania.
  • Proximitat: consideració de cada persona com a protagonista actiu de la seva vida, empoderant-lo per aconseguir la transformació positiva del seu procés personal.
  • Interculturalitat: la trobada amb l’altre, la diversitat cultural, religiosa, lingüística, de maneres d’entendre la vida ens fa socialment més rics, patents, dialogants i empàtics.