Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Els nostres pilars

Acollida, acompanyament i comunitat

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la persona que arriba com un igual que ve a aportar a la societat. L'acompanyament és el compromís de compartir el dia a dia en dignitat com una comunitat social i política que camina i es dóna suport. Una comunitat diversa amb un marc comú d'igualtat de drets i oportunitats.

Missió

Bayt al-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de construir una societat inclusiva que permeti a les persones migrants exercir una ciutadania plena basada en la participació, la pertinença i els drets. Bayt al-Thaqafa acompanya i acull des del reconeixement a la dignitat de tot ésser humà i del seu bagatge personal. Així mateix, és finalitat de Bayt al-Thaqafa impulsar espais de trobada i diàleg amb la cultura àrab i les comunitats musulmanes en les seves manifestacions diverses per fomentar la construcció d'una societat cohesionada i plural.

Visió

Promocionar una societat inclusiva per a les persones migrants, a través de generar espais per a la participació i el protagonisme de la ciutadania, i la trobada específica amb la cultura àrab i les comunitats musulmanes en les seves manifestacions diverses.

Metodologia

Impulsar una entitat amb capacitat constant de reinvenció i adaptació a les necessitats actuals i futures, a través de l'avaluació continuada de l'impacte. Generar mecanismes que permeten analitzar i interpretar el context vigent, i integrar-lo en l'estratègia organitzativa.

Integrar la gestió del coneixement de forma transversal a tota l'entitat, així com el foment de la proactivitat, la reflexió, la gestió del talent, la comunicació interna, i la capacitat creativa institucional per presentar nous models de caràcter comunitari.

Col·laboracions: equip tècnic contractat, voluntariat, estudiants en pràctiques

És estratègic un equip col·laborador cohesionat, organitzat i format; integrat per persones carismàtiques, compromeses i amb sentit de pertinença. Per això es revela com a element clau la generació d'espais de cura i desenvolupament personal i professional.

Com a element fonamental per garantir una gestió proactiva de la diversitat en tota l'estructura de l'entitat, es promou la participació i lideratge d'aquelles persones que han viscut experiències de transculturalitat i / o migratòries.

Àmbit d'actuació

Anticipar, des de la intuïció basada en anys d'experiència, les necessitats futures i creixents. Necessitats de les persones migrants, vinculades a àmbits de salut mental, allotjament, ocupabilitat, capacitació digital, envelliment, regulació jurídica, etc.

Vetllar per l'evolució de necessitats implica aterrar al territori i detectar i valorar oportunitats d'implementació o generació d'aliances i col·laboracions a Catalunya.

Incidència

Ser capaç de visibilitzar i incidir políticament i de forma àgil. Cercar aliances estratègiques en plataformes i xarxes diverses per generar propostes de canvi i fomentar la plena ciutadania de les persones migrants.

Finançament

Implementar un model híbrid de finançament, que ha de permetre la generació de fons propis per enfortir la sostenibilitat de l'entitat.

Valors

Els valors que inspiren la nostra actuació són:
  • Dignitat: respecte a tota persona i respecte als Drets Humans.
  • Igualtat: aposta per la construcció d’una societat en la que tothom tingui cabuda, evitant els confrontaments i qualsevol tipus d’exclusió i/o de discriminació.
  • Acollida: cordialitat, calidesa, capacitat de veure les persones en la seva integralitat (i no només en les seves necessitats) i acompanyament cap a la plena ciutadania.
  • Proximitat: consideració de cada persona com a protagonista actiu de la seva vida, empoderant-lo per aconseguir la transformació positiva del seu procés personal.
  • Interculturalitat: la trobada amb l’altre, la diversitat cultural, religiosa, lingüística, de maneres d’entendre la vida ens fa socialment més rics, potents, dialogants i empàtics.

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa