Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Els nostres pilars

Acollida, acompanyament i comunitat

No s'entendria la manera de treballar de la Fundació Bayt al-Thaqafa sense aquestes tres paraules. L'acollida és la rebuda que reconeix a la persona que arriba com un igual que ve a aportar a la societat. L'acompanyament és el compromís de compartir el dia a dia en dignitat com una comunitat social i política que camina i es dóna suport. Una comunitat diversa amb un marc comú d'igualtat de drets i oportunitats.

Missió

Bayt al-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de construir una societat inclusiva que permeti a les persones migrants exercir una ciutadania plena basada en la participació, la pertinença i els drets. Bayt al-Thaqafa acompanya i acull des del reconeixement a la dignitat de tot ésser humà i del seu bagatge personal. Així mateix, és finalitat de Bayt al-Thaqafa impulsar espais de trobada i diàleg amb la cultura àrab i les comunitats musulmanes en les seves manifestacions diverses per fomentar la construcció d'una societat cohesionada i plural.

Visió

Promocionar una societat inclusiva per a les persones migrants, a través de generar espais per a la participació i el protagonisme de la ciutadania, i la trobada específica amb la cultura àrab i les comunitats musulmanes en les seves manifestacions diverses.

Metodologia

Impulsar una entitat amb capacitat constant de reinvenció i adaptació a les necessitats actuals i futures, a través de l'avaluació continuada de l'impacte. Generar mecanismes que permeten analitzar i interpretar el context vigent, i integrar-lo en l'estratègia organitzativa.

Integrar la gestió del coneixement de forma transversal a tota l'entitat, així com el foment de la proactivitat, la reflexió, la gestió del talent, la comunicació interna, i la capacitat creativa institucional per presentar nous models de caràcter comunitari.

Col·laboracions: equip tècnic contractat, voluntariat, estudiants en pràctiques

És estratègic un equip col·laborador cohesionat, organitzat i format; integrat per persones carismàtiques, compromeses i amb sentit de pertinença. Per això es revela com a element clau la generació d'espais de cura i desenvolupament personal i professional.

Com a element fonamental per garantir una gestió proactiva de la diversitat en tota l'estructura de l'entitat, es promou la participació i lideratge d'aquelles persones que han viscut experiències de transculturalitat i / o migratòries.

Àmbit d'actuació

Anticipar, des de la intuïció basada en anys d'experiència, les necessitats futures i creixents. Necessitats de les persones migrants, vinculades a àmbits de salut mental, allotjament, ocupabilitat, capacitació digital, envelliment, regulació jurídica, etc.

Vetllar per l'evolució de necessitats implica aterrar al territori i detectar i valorar oportunitats d'implementació o generació d'aliances i col·laboracions a Catalunya.

Incidència

Ser capaç de visibilitzar i incidir políticament i de forma àgil. Cercar aliances estratègiques en plataformes i xarxes diverses per generar propostes de canvi i fomentar la plena ciutadania de les persones migrants.

Finançament

Implementar un model híbrid de finançament, que ha de permetre la generació de fons propis per enfortir la sostenibilitat de l'entitat.

Valors

  • Dignitat constitutiva de tota persona, orienta la nostra feina cap a l'equitat, la justícia i la transformació social.
  • Acollida reconeixement de la trajectòria i experiència vital de cada persona establint vincles sòlids i duradors fonamentats en la confiança.
  • Interculturalitat oportunitat de desenvolupament social gràcies a lintercanvi cultural i al valor de la diversitat.
  • Compromís: atemporal i incondicional amb les necessitats de cadascú, així com amb la construcció d'una ciutadania plena.
  • Humilitat i senzillesa: trobada propera i càlida basada en la comprensió de la interdependència i de la necessitat de suport mutu.

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa