Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Fundació Bayt al-Thaqafa
és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les seves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb la PERSONA USUARIA. Les operacions previstes per fer el tractament són:

  • Enviament de comunicacions sobre l’activitat del RESPONSABLE, cursos que porta a terme, la seva visió del sector i notícies que consideri rellevants per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar dites comunicacions. Aquestes comunicacions seran fetes pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb les seves activitats i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
  • Efectuar estudis i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci la PERSONA USUARIA a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, esdeveniments i promocions del RESPONSABLE.
  • Invitacions a esdeveniments i sol·licituds de col·laboració.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la següent manera:

  • Amb el consentiment de la PERSONA USUARIA: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis, anàlisis estadístiques, tramitar encàrrecs, invitacions, sol·licituds, resposta a les consultes, etc.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, a proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els seus drets?

Els drets que té la PERSONA USUARIA són:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Fundació Bayt al-Thaqafa. Princesa, 14 1 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: bayt@bayt-al-thaqafa.org

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP, Plaça Vella, 7. 1r, 08221 Terrassa - aalonso@badia-adv.com

Descarregui el model d’exercici de drets aquí.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

La PERSONA USUARIA, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La PERSONA USUARIA garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En el cas que la PERSONA USUARIA faciliti dades d’un tercer, ho farà sota la seva completa responsabilitat i havent obtingut prèviament el seu consentiment lliure, informat i específic.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels la PERSONA USUARIA i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de Fundació Bayt al-Thaqafa. Princesa, 14 1 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: bayt@bayt-al-thaqafa.org

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP, Plaça Vella, 7. 1r, 08221 Terrassa - aalonso@badia-adv.com

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa