Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER a la persona usuària

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Fundació Bayt al-Thaqafa
és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de la PERSONA USUÀRIA i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les seves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb la PERSONA USUÀRIA. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Enviament de comunicacions sobre l’activitat del RESPONSABLE, cursos que porta a terme, la seva visió del sector i notícies que consideri rellevants per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar dites comunicacions. Aquestes comunicacions seran fetes pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb les seves activitats i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Realització de les gestions comercials i prestació dels serveis i/o productes oferts a través de https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca o https://jornadesgatzara.org/ca i sol·licitats per l’usuari de https://jornadesgatzara.org/ca, tals com la compra i/o reserva d’entrades, i https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca, incloent comunicacions respecte d’eventuals incidències que es poguessin donar en relació amb els espectacles i/o actes organitzats pel RESPONSABLE (com ara avisos de cancel·lació, notificació de canvi de data, etc.), per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.
 • Efectuar estudis i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci la PERSONA USUÀRIA a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, esdeveniments i promocions del RESPONSABLE.
 • Invitacions a esdeveniments i sol·licituds de col·laboració. 
 • Gestió de Canal de Denúncies. Disposem d’un canal de denúncies que assegura el dret de les persones a informar d’incidents, mala conducta i altres comportaments substancialment incorrectes. Tal com preveu la normativa vigent, aquestes denúncies poden ser anònimes. En cas que la persona denunciant s'identifiqui, tracatrem les seves dades amb l'única finalitat de tramitar la denúncia i elaborar l’informe corresponent. En cap cas no farà ús d'aquestes dades per a finalitats diferents a la gestió de la denúncia i les conservarà el temps necessari per portar a terme la finalitat o hi hagi obligació legal. La legitimació d’aquest tractament és el compliment d’una obligació legal.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la següent manera:

 • Amb el consentiment de la PERSONA USUÀRIA: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis, anàlisis estadístiques, tramitar encàrrecs, invitacions, sol·licituds, resposta a les consultes, etc.
 • Per compliment d'una OBLIGACIÓ LEGAL: gestió del canal de denúncies.
 • Per ser necessari en l’execució d’un contracte: en les gestions comercials i prestació de serveis i/o venda de productes com ara la compra d’entrades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, a proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els seus drets?

Els drets que té la PERSONA USUÀRIA són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Fundació Bayt al-Thaqafa. Princesa, 14 1 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: bayt@bayt-al-thaqafa.org

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP, Plaça Vella, 7. 1r, 08221 Terrassa - aalonso@badia-adv.com

Descarregui el model d’exercici de drets aquí.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER LA PERSONA USUÀRIA

La PERSONA USUÀRIA, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La PERSONA USUÀRIA garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En el cas que la PERSONA USUÀRIA faciliti dades d’un tercer, ho farà sota la seva completa responsabilitat i havent obtingut prèviament el seu consentiment lliure, informat i específic.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels la PERSONA USUÀRIA i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de Fundació Bayt al-Thaqafa. Princesa, 14 1 - 08003 Barcelona (Barcelona). E-mail: bayt@bayt-al-thaqafa.org. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP, Plaça Vella, 7. 1r, 08221 Terrassa - aalonso@badia-adv.com

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa