Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Inscripció a un curs o activitat educativa

Formació adreçada a orientadors escolars, professors d'ESO, FP. i PFI, informadors juvenils, tècnics d'inserció laboral,...

El ponent serà Ferran Castrillo Rey, cap del Servei de programes i projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Generalitat.

Alguns dels temes que es tractaran són:

- Com acreditar els certificats d'ESO i Batxillerat?

- Què fer després de l'ESO?

- Com acreditar l'...

Matrícula oberta
Matrícula oberta
Dades personals
Dades de l'associació