Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Programa de voluntariat i pràcticums

La Fundació Bayt Al-Thaqafa precisa de persones que vulguin recolzar la missió de l'entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori a la recerca de noves oportunitats (tant siguin refugiats com immigrants). És per això que necessitem persones que vulguin adherir-se a aquest projecte. Des dels seus inicis, Bayt ha estat una entitat que aposta per les persones voluntàries i per la formació de persones en pràctiques.

Oferim a tothom que vulgui recolzar-nos:

 • ser agents de canvi social
 • adquirir experiència en l'àmbit social
 • poder realitzar les seves pràctiques d'universitats i CFGS
 • conèixer d'altres realitats, d'altres cultures, d'altres maneres de veure el món.

 

Què poden fer les persones voluntàries o en pràctiques:

 • grups de conversa
 • recolzament en l'aprenentatge de la llengua (català, castellà, anglès) i en l'alfabetització d'adults
 • recolzament en l'atenció a menors en el programa d'infància (reforç escolar, casals i activitats lúdiques)
 • atenció individual a persones que busquen feina o formació en el servei laboral
 • recolzament en l'àrea d'administració de la Fundació
 • recolzament en el programa de joves (aprenentatge de llengües, activitats esportives - futbol i criquet- i sortides lúdiques)
 • tasques administratives
 • comunicació i sensibilització
 • gestió de xarxes socials

Atenció: omplir el formulari ubicat a la dreta de la pantalla.