Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Acollida sociolingüística i Itineraris laborals

Els processos migratoris impliquen moltes vegades haver de reformular les habilitats i coneixements que una persona ha adquirit al llarg de la seva vida.

L'aprenentatge de la(es) llengua(es) i cultura de la societat d'acollida és un instrument bàsic per a les possibilitats relacionals personals i amb l'entorn, per accedir a la formació reglada i ocupacional, al coneixement de drets i deures i per anar consolidant un espai social que faciliti l'èxit del projecte migratori.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix