Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Formació

Els processos migratoris impliquen moltes vegades haver de reformular les habilitats iconeixements que una persona ha adquirit al llarg de la seva vida.

L'aprenentatge de la(es) llengua(es) i cultura de la societat d'acollida és un instrument bàsic per a les possibilitats relacionals personals i amb l'entorn, per accedir a la formació reglada i ocupacional, al coneixement de drets i deures i per anar consolidant un espai social que faciliti l'èxit del projecte migratorio.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix