Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Acollida social

On intervenim?: 
Barcelona i Sant Vicenç dels Horts.
Nombre de persones ateses anualment

2000

Col·lectiu destinatari: 

Persones nouvingudes extracomunitàries amb necessitat de suport per a l’accés als recursos d’acollida i socials de la ciutat.

Descripció del projecte: 

El servei d’acollida centralitza i coordina les necessitats i demandes de les persones que arriben a l’entitat amb la resta de serveis interns i externs per a disminuir en el possible les situacions de vulnerabilitat i fer front a les limitacions administratives, metodològiques i/o lingüístiques dels serveis públics. Es tracta d’una primera acollida en què s’orienta sobre l’entorn de proximitat i els recursos als que es pot accedir com a ciutadà. Es fa una primera avaluació de les necessitats socials i jurídic-administratives bàsiques de la persona, i a partir d’aquí, d’acord amb ella, es dissenya un itinerari i se la deriva als serveis que es consideri. Entre d’altres, s’acompanya en la gestió del padró, pota fonamental per obtenir en el futur la seva residència, així com per accedir als seus drets bàsics, inclosos els serveis socials.

Objectiu del projecte: 

Facilitar la inclusió social de les persones migrades a través de l’acolliment, proporcionant la informació, orientació i el suport necessari per a l’accés als sistemes de l’estat del benestar (educació, salut, ocupació, cultura, habitatge, alimentació,  oci…) impulsant l’exercici dels seus drets i deures com a ciutadanes.

Entitats i institucions finançadores: 

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa