Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Acollida sociolingüística

On intervenim?: 
Barcelona
Nombre de persones ateses anualment

300

Col·lectiu destinatari: 

Persones nouvingudes extracomunitàries amb escassa competència comunicativa i sociocultural en alguna o les dues llengües oficials de Catalunya o que volen aprofundir en el coneixement de les llengües d’acollida.

Descripció del projecte: 

S'ofereixen classes de català i castellà, des de nivells d’alfabetització, com a vehicle d’integració social i com a eina de comunicació per a relacionar-se amb l’entorn i la comunitat. A més de la llengua, la formació sociolingüística inclou l’aprenentatge d’aspectes socioculturals de la societat d’acollida. També es desenvolupa formació específica en informàtica, cursos per obtenir el carnet de conduir i per preparar els exàmens de llengua i cultura obligatoris per obtenir la nacionalitat espanyola. Des de l’aula es promou la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i es tracta la necessitat d’eliminar la violència de gènere. També s’afavoreix la creació d’espais oberts i inclusius de participació per fomentar la socialització, l’intercanvi i la intercomunicació.

Objectiu del projecte: 

Facilitar a les persones ateses l’adquisició de competències lingüístiques, el coneixement de l’entorn i eines bàsiques de socialització per a participar de manera autònoma en el context sociocultural català.

Entitats i institucions finançadores: 

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa