Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

ACTIC Nivell bàsic

Tipus de curs: 
Destinataris: 
Data d'inici de l'esdeveniment: 
26/11/2019
Data de finalització de l'esdeveniment: 
06/02/2020
Lloc del curs: 
Horaris: 

Dimarts i dijous, de 10 a 13h.

Sessió informativa: 21 de novembre, a les 12h.

Aquest és un curs preparatori per a l'examen de l'ACTIC Nivell bàsic.

Què és l'ACTIC?

Les sigles ACTIC corresponen a la denominació "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació".

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L'ACTIC permet a qualsevol persona major de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s'ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, que garanteix que es fa en les condicions adequades. La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Finalitats de l'ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l'ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l'eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l'ACTIC es vol aconseguir:

· Millorar qualitativament l'ús de les TIC

· Augmentar la qualitat i l'estandardització de la formació en TIC

· Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació

· Incrementar la demanda de les TIC

· Incrementar la cohesió digital

Condicions per accedir al curs:

Entendre, escriure i llegir en castellà

Ser major de 16 anys

Tenir passaport o NIE

Tenir el carnet del Bayt.

 

Finalització del curs:

Aprovar el qüestionari telemàtic de la Generalitat de Catalunya

Inscripció: 5 euros (gratuïta per a membres del Bayt)

Quota: el curs és gratuït per als participants gràcies a subvencions públiques, donacions privades i voluntariat

Mode d'inscripció: inscriu-te en línia i et trucarem per una entrevista presencial.

 

Cartell: Descarrega't el cartell del curs aquí.

 

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix