Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Assessorament jurídic a joves

On intervenim?: 
Barcelona
Nombre de persones ateses anualment

42

Col·lectiu destinatari: 

Persones joves migrants en risc d’exclusió, entre els 18 i els 21 anys, tant tutelades com extutelades.

Descripció del projecte: 

En el marc de l’acollida als joves a Bayt al-Thaqafa, l’entitat ofereix assessorament especialitzat en dret d’estrangeria, nacionalitat, no discriminació i delictes d’odi i d’altres relacionades amb la vivència migratòria o la situació jurídicoadministrativa, per exemple, en matèries com la sol·licitud de l’informe d’integració o de la renovació del permís de residència, la presentació de recursos administratius, el canvi d’un permís de residència no lucratiu a lucratiu, la sol·licitud de la nacionalitat espanyola o la presentació de recursos contra l’expulsió nacional. També s’ofereix assessorament i suport en la cancel·lació d’antecedents, procediments penals i penitenciaris, revertint positivament en l’àmbit d’estrangeria i augmentant les possibilitats que puguin renovar permisos de residència o obtenir-ne.

Objectiu del projecte: 

Acompanyar en aquells tràmits on sigui necessària la intervenció d’un professional, per intentar prevenir o revertir les greus conseqüències personals que es deriven dels processos judicials, tant en l’àmbit penal com en les possibilitats d’iniciar o continuar processos de regularització i inserció sociolaboral.

Entitats i institucions finançadores: 

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa