Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

La clau pot ser un nom: discriminació en l’accés a l’habitatge

Estudi La Clau pot ser un nom
30/10/2020

Les persones amb un nom d'origen àrab ho tenen més difícil per accedir a un habitatge de lloguer que la població amb un nom autòcton. Aquesta és la conclusió de l’estudi La clau pot ser un nom, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, i que ha consistit en l’enviament de 1.000 sol·licituds fictícies a 500 anuncis, la meitat d’elles amb un nom d’origen àrab i l’altra meitat, autòcton. Segons l’informe resultant de l’estudi, les persones amb un nom d'origen autòcton tenen un 18,8% més de probabilitats de rebre una resposta dels portals immobiliaris que les persones amb un nom d'origen àrab.

Una altra de les conclusions de l'estudi és que el tracte discriminatori es més freqüent en les sol·licituds a pisos amb lloguers més baixos. El preu mitjà dels anuncis que responen sol·licituds de noms d’origen àrab és de 1.384,27 euros, mentre que el preu mitjà dels anuncis que només responen a sol·licituds signades per noms autòctons és de 1.093 euros, gairebé 300 euros menys.

Els resultats de l’estudi constaten el que les entitats veiem en el nostre dia a dia i ja hem posat de manifest en nombroses ocasions. A Bayt al-Thaqafa acompanyem persones d’origen migrant en el seu procés cap a la plena ciutadania, majoritàriament àrabs o arabomusulmanes, i comptem amb un programa específic per facilitar el seu accés a l’habitatge mediant amb immobiliàries i propietats. Malgrat les dificultats, i tot i que és insuficient per cobrir la demanda, podem dir que fruit de la tasca que porta fent aquest programa des de fa 12 anys, tenim una petita xarxa de particulars i administradores de finques que confien en nosaltres.

També treballem per evitar abusos i enganys, ja que quan les persones aconsegueixen accedir a un habitatge, solen fer-ho amb unes condicions diferents i amb més obstacles que la població considerada autòctona. S’exigeixen preus més elevats, es demana més mesos de fiança, més avals bancaris, etc. Així ho va explicar Soraya Ares, coordinadora de projectes de Bayt al-Thaqafa en una entrevista radiofònica en la qual va fer una valoració de l’informe i va parlar d’altres discriminacions que viuen les persones que acompanyem. En l'entrevista també podeu escoltar a Ariadna Fitó, autora de l'estudi.

A banda de l’acompanyament en l’accés a l’habitatge, a Bayt al-Thaqafa disposem de recursos d’allotjament per a sol·licitants de protecció internacional (famílies i persones amb un diagnòstic de salut mental), joves i dones supervivents de violència masclista. En el procés de cerca d’alguns d’aquests recursos també ens hem topat amb actituds discriminatòries per part de les immobiliàries i/o de les persones propietàries dels habitatges que, tot i no indicar-ho en l’anunci del pis, sí han expressat telefònicament que no accepten persones d’origen àrab.

Tot i així, cal remarcar que també ens hem trobat amb casos d’immobiliàries i propietaris i propietàries que han llogat els seus pisos o habitacions a les persones que atenem, amb valoracions molt positives per totes les parts implicades.

Discriminació encoberta

A dia d’avui no és tan freqüent trobar anuncis als portals immobiliaris en què s’especifiqui que no s’accepten persones d’origen estranger, com passava fa uns anys. Ara, les discriminacions en l’accés a l’habitatge són més subtils i encobertes o verbals i, per tant, més difícils de provar de forma documental. Això fa que aquestes discriminacions no arribin a instàncies judicials o de mediació extrajudicial.

Actualment, l’accés a un habitatge és, juntament amb les dificultats per a la incorporació al món laboral, el principal problema que afronten les persones migrades. Hem de recordar que un habitatge digne és un dret i és essencial per a la integració. Calen mesures que garanteixin l’accés de totes les persones a un habitatge digne i actuar per combatre els prejudicis i les actituds discriminatòries en el sector immobiliari.

 

Vídeo reportatge de l'estudi.

Llegir l’estudi complet.

 

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa