Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Engeguem un projecte per fomentar la diversitat a les empreses

31/03/2021

Aquest any a Bayt al-Thaqafa hem fet un pas endavant en la nostra aposta per promoure la incorporació de la diversitat a l’empresa i fer conèixer els beneficis que suposa comptar amb equips diversos. En col·laboració amb Red Acoge, federació de la qual formem part, hem posat en marxa el programa Sensibiliza, que es du a terme a diferents punts de l’Estat espanyol i al qual hi participen ja més de 70 empreses.

La gestió de la diversitat a l'empresa suposa entendre la diversitat de tots i cadascun dels membres que l’integren com un valor afegit, de tal manera que s'aprofitin les fonts de diversitat dels treballadors i treballadores per aconseguir més eficàcia, innovació i accés a nous mercats i proveïdors per convertir aquesta diversitat en un avantatge competitiu.

Així doncs, des d’aquest any, les empreses de l’àrea de Barcelona compromeses amb la diversitat, poden comptar amb una persona tècnica en Gestió de la Diversitat per avançar conjuntament cap a la generació de polítiques i accions empresarials que fomentin la creació d'entorns laborals inclusius i que assegurin la igualtat de tracte. Alhora, des del programa, proporcionem assessorament per convertir la diversitat i la inclusió del talent divers en un veritable avantatge competitiu. Posem el focus en les persones com a clau d'èxit de les organitzacions.

Les empreses que participin al programa podran incorporar-se a la xarxa d'empreses compromeses amb la diversitat Red + D, un espai de trobada per a que les empreses i institucions compromeses amb la diversitat comparteixin idees, experiències i iniciatives en relació a la gestió de la diversitat, tenint a la cultura com a eix vertebrador de les diferents manifestacions de la diversitat .

A les empreses que apostin per la diversitat i s’adhereixin al programa oferim:

  • Assessoria
  • Full de ruta per a la millora contínua
  • Sensibilització i formació d'equips
  • Índex de Diversitat i Inclusió (mesurament de l'estat i implicació de les organitzacions amb un entorn laboral respectuós i inclusiu) i la Red+D

A més, l’adhesió com a empresa al programa dóna accés a:

  • Formació en Gestió de la Diversitat en els entorns laborals (presencial i online).
  • Participació en Jornades i Taules d'Experiències amb empreses sobre Gestió de la Diversitat.
  • Difusió de bones pràctiques i experiències d’èxit en Gestió de la Diversitat a través de publicacions especialitzades.

Els beneficis de la diversitat

La incorporació d’equips diversos millora l’eficiència en els processos de presa de decisions en comptar amb perspectives i punts de vista diversos, augmenta la creativitat i la innovació en l’empresa, millora la cohesió interna i el sentiment de pertinença així com la reputació davant les clientes i clients.

A Bayt al-Thaqafa treballem des de fa temps en la promoció de la diversitat en les empreses amb el convenciment d’aquests beneficis, tant per a les persones que integren els equips com per als interessos de les empreses. Fa uns mesos vam col·laborar en l’elaboració d’una guia pràctica i de fàcil implementació per enderrocar els obstacles que dificulten la contractació de les persones migrades. En l’acte de presentació que va tenir lloc el passat mes de desembre hi van participar més de 20 representants d’empreses de diferents sectors, algunes d’elles que ja col·laboren amb nosaltres en la inclusió laboral de les persones que acompanyem, i d’entitats socials.

El projecte Sensibiliza compta amb el finançament del Fons Social Europeu i el Ministeri d'inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa