Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

fundacio_bayt_-_homenatge_teresa_losada_06-11-18_35p.jpg