Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Manipulació d'Aliments

Tipus de curs: 
Destinataris: 
Data d'inici de l'esdeveniment: 
06/03/2023
Data de finalització de l'esdeveniment: 
20/03/2023
Lloc del curs: 
Horaris: 

Dilluns a divendres, de 10 a 13h

Per participar del curs és obligatori participar de la sessió informativa de l'1 de març de 2023, a les 12h, a la seu de Bayt al-Thaqafa (c. Princesa, 14, 08003, Barcelona).Amb aquest curs obtindràs la formació requerida per persones que, per raons d’activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Objectius:

 • Identificar els requisits, els productes i els procediments utilitzats en la neteja i desinfecció dels estris, equips, instal·lacions i en la manipulació dels aliments.
 • Valorar la repercussió de la neteja i la desinfecció dels estris i de la manipulació d’aliments en la qualitat higiènic -sanitària dels productes i en la seguretat dels consumidors.
 • Conèixer les condicions d’ús i els perills associats a la manipulació dels productes de neteja, desinfecció y de tractaments de DDD.
 • Reconèixer les normes higiènic -sanitàries de compliment obligatori relacionades amb les pràctiques higièniques.
 • Avaluar els perills sanitaris associats als mals hàbits higiènics i les mesures de protecció.
 • Identificar els requisits de neteja de la roba de treball i els mitjans de protecció de talls, cremades o ferides de la persona que manipula aliments.
 • Classificar i descriure els principals riscos i toxiinfeccions d'origen alimentari relacionant-los amb els agents causants i els mecanismes de transmissió i multiplicació.
 • Descriure les principals alteracions dels aliments i els diferents mètodes de conservació.
 • Identificar al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Reconèixer els conceptes associats al sistema d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).
 • Relacionar la traçabilitat amb la seguretat alimentària.

Metodologia: presencial. Classes didàctiques, dinàmiques participatives, material audiovisual, visites guiades a diferents mercats

Avaluació: assistència, participació, proves escrites i/o casos pràctics.

Requisits:

-Tenir passaport o NIE

-Nivell mitjà B (lectura, escriptura i comprensió) de castellà.

Material: s'entregarà material escrit

RECONEIXEMENT PER A LES PERSONES QUE SUPERIN EL CURS

1. La formació permet acreditar els requisits de formació necessaris per manipular aliments d’acord amb la normativa vigent de seguretat alimentària.

2. La formació és susceptible de ser reconeguda acadèmicament per un Institut Públic de Formació Professional en relació amb una unitat formativa del cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris del sistema educatiu.

Es farà un mòdul transversal de Discriminació laboral.

Consulta el programa del curs.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa