Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Patis oberts

On intervenim?: 
Sant Vicenç dels Horts
Número de participantes

100

Col·lectiu destinatari: 

Infants i adolescents de 6 a 16 anys, potencials usuaris de les instal·lacions de l’Escola La Guàrdia, l’Escola Sant Jordi i l’Escola Sant Antoni, residents als barris d’aquests centres, en siguin o no alumnes.

Descripció del projecte: 

Bayt organitza i dinamitza activitats fora de l’horari lectiu als patis de les escoles La Guàrdia, St. Jordi i St. Antoni de St. Vicenç dels Horts. Els patis oberts donen un espai als infants i famílies per jugar i divertir-se després de l’escola, entenent-la com un espai públic més enllà de les hores lectives, i cobrint la poca oferta de parc i espais d’esbarjo pels infants. Es tracta d’activitats acollidores i inclusives, que permetin els infants créixer i aprendre en un context que afavoreixi el seu desenvolupament com a persones i ciutadans, que activi la seva sensibilitat envers la diversitat, l’interès pel coneixement i el sentiment de pertinença, que col·laborin a que els infants assoleixin les competències bàsiques i que promoguin la cohesió social.

Objectiu del projecte: 

Fomentar la iniciació a la pràctica esportiva dels joves del barri, usant-la com a mitjà de formació per treballar els valors educatius, alhora que s’afavoreix la conciliació del temps de vida familiar i laboral, oferint un espai a l’aire lliure a les famílies i reforçant les activitats educatives de qualitat fora de l’horari escolar. A més, crea espais que propicien relacions interpersonals al barri, creant una xarxa de proximitat i dinamitzant els patis d’escola com a espai integrador i creador de teixit social.

Entitats i institucions col·laboradores: 

Escola La Guàrdia, Escola Sant Jordi, Escola Sant Antoni i Ajuntament de St. Vicenç dels Horts

Entitats i institucions finançadores: 
Espai jove

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa