Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Servei Substitutori de la Llar

On intervenim?: 
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona
Nombre de places

4 dones amb un màxim de 6 menors a cada servei, amb un total de 12 dones i 18 menors

Col·lectiu destinatari: 

Dones víctimes de violència masclista i els fills i filles que tenen a càrrec.

Descripció del projecte: 

El Servei Substitutori de la Llar és un servei de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones que pateixen violència masclista. Actua com a substitució de la llar per facilitar la integració social i laboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista. Presta els serveis d’acolliment, convivència, manutenció, descans i lleure. Queda cobert el manteniment bàsic de la unitat familiar però se sol·licita un mínim d’ingressos per a les despeses personals de la vida diària de la dona i els fills/es a càrrec. El servei inclou acolliment i atenció especialitzada, a través d’acompanyament professional, amb l’objectiu de facilitar la seva plena autonomia, independència i responsabilitat. La Fundació Bayt al-Thaqafa som entitat gestora d’aquest servei.

Objectiu del projecte: 

Donar suport a les dones i les seves filles i fills per als processos de recuperació facilitant la plena integració sociolaboral de les dones acollides que han patit situacions de violència masclista.

Entitats i institucions finançadores: 

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa