Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

diversitatcultural

El alumnado migrante o de origen migrante y diverso de nuestro país tiene muchas más probabilidades de experimentar la desigualdad educativa en comparación con aquel alumnado de origen autóctono. Muchas veces se atribuye el éxito o fracaso escolar a las capacidades del alumnado, la situación de su...
21/04/2023
L’alumnat migrant o d’origen migrant i divers del nostre país té moltes més probabilitats d’experimentar la desigualtat educativa en comparació amb aquell alumnat d’origen autòcton. Moltes vegades s’atribueix l’èxit o el fracàs escolar a les capacitats de l'alumnat, la situació de la seva família i...
21/04/2023

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa