Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

polítques migratòries

L’any 2018 vam arribar al major nombre de menors i joves migrants no acompanyats atesos al nostre Programa de Suport integral a joves . També el nombre de joves que atenem i que es troben en situació de carrer ha estat la més alta respecte anys anteriors . La situació d’aquest col·lectiu és...
15/03/2019