Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Taller de no discriminació: marc i eines legals per lluitar contra la discriminació

Volem crear una xarxa anti-discriminació. 

Volem oferir eines per detectar casos de discriminació o situacions que puguin esdevenir situacions de discriminació. 

Volem donar formació sobre recursos i eines existents per, en alguns casos, poder intermediar en el conflicte i, en d’altres, saber què fer i a on dirigir-nos nosaltres mateixes o saber on acompanyar les persones víctimes de discriminació. 

El taller incidirà en el marc legal i les eines legals que podem utilitzar en la lluita contra la discriminació. Ens agradaria molt poder establir eines i vies de col·laboració entre les diferents entitats i treballadores amb la idea de poder crear una xarxa d’“antenes” amb les que detectar casos de distriminació, tant directa com indirecta. A més de poder acompanyar les persones que pateixen discriminació, volem poder treballar conjuntament amb elles i que facin seves les eines existents (tant les entitats com les eines socials) amb la idea de poder combatre aquestes situacions, com perquè s’empoderin. 

Considerem imprescindible que la lluita per la no discriminació vingui de la mateixa comunitat i no només d’entitats o tècnic/ques expertes en la matèria. Això significa que totes nosaltes podem ser, amb l’adequada formació bàsica, agents de detecció al territori d’incidents discriminatoris per tal de generar una xarxa imparable d’autodensa ciutadana. Es tracta de posar-nos les “ulleres” de la no discriminació i, així, poder veure la realitat amb aquesta òptica per tal de discernir aquelles situacions que són o poder esdevenir situacions de discrimninació cap a nosaltres mateixes o cap a altres persones. 

En ocasions, podríem, fins i tot, esdevenir agents, és a dir “antenes, que fan d’intermediares en el mateix conflicte; a vegades, meres observadores per després saber i conèixer què fer i a on dirigir-nos nosaltres o les mateixes persones que no pateixen. 

 

Formació gratuïta i oberta a tothom! T'hi apuntes? 

Dimarts, 13 març, 2018
Hora: 
De 11 a 13h
Lloc: 
Bayt al-Thaqafa

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix