Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Nacionalitat

ID textual: 
nacionalitat
Bayt AI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, política i cívica de les persones immigrants en la...
Data d'inici de l'esdeveniment: 
17/02/2020
Data de finalització de l'esdeveniment: 
13/05/2020
Bayt aI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, política i cívica de les persones immigrants en la...
Data d'inici de l'esdeveniment: 
30/09/2019
Data de finalització de l'esdeveniment: 
22/11/2019
Bayt AI-Thaqafa es constitueix amb la finalitat de facilitar la integració social, cultural, política i cívica de les persones immigrants en la...
Data d'inici de l'esdeveniment: 
06/05/2019
Data de finalització de l'esdeveniment: 
03/07/2019