Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Nou servei especialitzat en atenció jurídica i mediació per a dones migrades

14/03/2023

Bayt al-Thaqafa estrena un nou servei especialitzat en atenció jurídica d’estrangeria i mediació per a dones migrades que estiguin sent ateses dins el circuit d’atenció a les violències masclistes. El projecte pretén fer front a les necessitats detectades per la Guia d’Abordatge a la Violència Masclista des d’una Perspectiva Transcultural, que recorda que els processos migratoris afecten, quan es produeixen situacions de violència masclista, la seva forma i gravetat i condicionen la dificultat a l’hora de recuperar-se’n. Cal, per tant, atendre les especificitats que se’n deriven en el procés de recuperació.

El projecte es dirigeix a dones migrades en situació de vulnerabilitat, amb situació administrativa regular o sense, que estiguin sent ateses per violència masclista a la xarxa de serveis públics. Compta amb personal format en violència de gènere i perspectiva transcultural, que tindrà en compte les realitats de dona víctima de violència i persona migrada. El nou recurs especialitzat neix amb la voluntat de complementar el circuit d’atenció a les violències masclistes i es podrà demanar des de qualsevol servei que estigui atenent dones víctimes de violència masclista. Per fer-ho, caldrà que la dona atesa tingui una professional de referència per acompanyar l’abordatge.

L’especialitat jurídica d’estrangeria permet abordar de manera més efectiva la doble exposició a les violències per part d’individus i institucions, tenint en compte les circumstàncies particulars que es poden derivar de les situacions de violència masclista, quan es produeixen en el marc de processos migratoris. Ignorar aquestes especificitats pot truncar els processos d’autonomia i recuperació. Per exemple, si la víctima té un NIE per un reagrupament vinculat a l’agressor, o si està en situació administrativa irregular -que dificultarà l’accés a formacions, feines…-, o bé si els fills són al país d’origen i fora del control judicial i el procés que es desenvolupa aquí… D’altra banda, el servei incorpora mediació i traducció en àrab i darija, el que permet superar l’obstacle de la llengua per oferir un acompanyament educatiu adequat que permeti la dona treballar amb protagonisme i empoderament en el seu procés de recuperació i ens permet atendre més dones.

El servei, per tant, planteja un abordatge transcultural, que inclou el paradigma cultural de les dones ateses per conèixer i interpretar la realitat que les afecta i incloure el simbòlic sociocultural en la construcció del seu pla de recuperació. Ho fa també des d’una perspectiva de gènere i des del coneixement especialitzat en violències masclistes, per afavorir-ne el coneixement i identificació. Tot plegat passa per la coordinació amb la xarxa de serveis, per tal d’oferir un abordatge integral de les necessitats de les dones migrades. En el procés, es facilita l’accés als seus drets i, a través de la traducció, es garanteix que estiguin informades i puguin prendre decisions apoderant-se de la seva situació.

La incorporació d’aquest servei, a més, ens permet afavorir un abordatge integral des de la pròpia entitat. Actualment, a l’àrea de dones disposem també de 3 Serveis Substitutoris de la Llar; gestionem un recurs d’Allotjament Temporal per a Dones en situacions de vulnerabilitat; oferim espais d’oci i suport mutu a través dels Espais de Trobada Autogestionats, i oferim espais de sororitat, confiança i intercanvi, així com d’aprenentatge de les llengües i cultures d’acollida a través dels grups de dones de Raisa. Aviat incorporarem, també, un servei d’orientació laboral enfocat específicament a dones en situació de vulnerabilitat.

El servei s’oferirà a la seu de carrer Clavell, 6, 1r pis. A través d’aquest enllaç podeu fer-hi derivacions.

És un projecte finançat pel Departament d’Igualtat i Feminismes.

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa