Acollim a persones d'orígens i cultures diverses per aconseguir que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats.

Augmenta el nombre de famílies amb infants que sol·liciten protecció internacional

17/01/2018

El Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu Informe sobre els Drets dels Infants a Catalunya 2017, assegura que el nombre de famílies sol·licitants de protecció internacial que tenen infants al seu càrrec s’ha més que duplicat respecte l’any passat. Així, si el 2015 es van atendre 250 infants, el 2016 van ser 364 i des de gener fins a setembre de 2017, s’han atès 603 infants membres de famílies refugiades.

De fet, no només augmenta el nombre de famílies amb infants, sinó globalment el nombre de persones sol·licitants de protecció internacional. Entre els mesos de gener i agost de 2017 un total de 2.979 persones van demanar informació al SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats) sobre els passos a seguir per demanar la protecció internacional o el refugi, en comparació amb les 1.457 registrades durant el mateix període de l’any anterior.

 

Contradiccions: es demana crear vincle amb la societat d’acollida però, un cop el tenen, pot ser que es denegui l’asil o protecció

Per altra banda, l’informe del síndic assegura que “hi ha un notable nombre de casos de famílies a les quals es denega l’asil quan ja fa mesos que treballen i tenen fills escolaritzats”. Això passa perquè “el procediment jurídic de sol·licitud d’asil pot trigar fins a tres anys a resoldre’s”. Es tracta d’un temps extremadament llarg quan, paradoxalment, l’objectiu general del programa estatal d’atenció als sol·licitants de protecció internacional és justament “l’adquisició per part de les persones beneficiàries de totes les habilitats que els permetin crear un vincle amb la societat d’acollida i assolir l’autonomia necessària perviure com a ciutadans de ple dret”. Això significa que, un cop adquirides aquestes habilitats (estem parlant d’habilitats socials, personals, idiomàtiques, laborals, de coneixement de l’entorn, entre d’altres), pot ser que aquestes persones demandants de protecció vegin com la seva sol·licitud és denegada i per tant, després de viure durant més de 3 anys aquí, es vegin abocats a una situació d’irregularitat.

 

Altres dificultats de les persones i les famílies refugiades

Però més enllà de les denegacions, el Síndic assenyala altres problemàtiques: la curta durada del programa estatal, les expulsions o baixes del programa estatal, l’accés a l’habitatge i les demandes que arriben des d’altres províncies, així com el fet que els ajuntaments i entitats socials hagin de suplir les mancances derivades de la lentitud, falta de recursos i descoordinació del sistema estatal.

 

Què fem des del Bayt?

Des de la Fundació Bayt al-Thaqafa tenim un servei d’acollida temporal per a persones sol·litants de protecció internacional. Actualment tenim sis pisos d’acollida, dels quals tres estan destinats a adults amb algun tipus de patologia mental i els altres tres per a famílies. Actualment atenem 32 persones, de les quals 9 són nens i nenes.

Vols ajudar-nos?

Si vols col·laborar amb el programa de refugi del Bayt, tens diferents opcions. Totes elles seran molt benvingudes!

Ens ajudes a difondre la nostra feina?

Comparteix

Subscriu-te al butlletí

Vols conèixer tota l'activitat de l'entitat?  Fes clic aquí i forma part de la comunitat de Bayt al-Thaqafa